Behandeling

Bij orthodontistenpraktijk Sint Anna maken wij gebruik van moderne en kwalitatief hoogwaardige materialen en behandeltechnieken.

Hiermee streven wij naar een efficiënte en veilige behandeling.

Werkwijze

In het kort leggen we aan u uit hoe een behandeling bij ons in zijn werk gaat, wat u of uw kind kunt verwachten nadat u zichzelf of uw kind heeft aangemeld als nieuwe patiënt in onze praktijk.

Aanmelden

Voordat we de behandeling van u of uw kind kunnen starten vragen we om uzelf of uw kind eerst aan te melden. U kunt dit online op onze website doen of door te bellen naar de praktijk. Na de aanmelding nemen we contact met u op en plannen we een eerste consult.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult bekijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling mogelijk is. Tevens brengen we tijdens het eerste consult de behoeftes van de patiënt in kaart. We stellen een diagnose en controleren de mondhygiëne. Deze bevindingen bespreken we vervolgens direct met u en/of uw kind en er is tijd voor u om vragen te stellen. Mocht u en/of uw kind in aanmerking komen voor een behandeling, zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden.

Wij streven er naar om dit gelijktijdig met het eerste consult te doen. Indien dat niet mogelijk is zal de secretaresse een afspraak met u maken.

Uitgebreid onderzoek

Tijdens het uitgebreid onderzoek maakt de assistente een digitale 3D scan of afdruk van het gebit, digitale mondfoto’s en röntgenfoto’s. De afspraak duurt ongeveer 40 minuten.

Aan de hand van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld maakt de behandelend orthodontist het behandelplan op en maakt daarna een afspraak met u en/of uw kind om het te bespreken.

Bespreken behandelplan

U ontvangt een afspraak voor een behandelplan bespreking. Tijdens dit gesprek vertelt de orthodontist welke beugels u en/of uw kind gaat krijgen, de werking ervan en wat de geschatte behandeltijd is. U kunt uw vragen aan de orthodontist stellen.

U krijgt van de secretaresse een tarievenoverzicht mee. Hierin staan de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Gaat u akkoord met deze kosten, dan verzoeken wij u het tarievenoverzicht te ondertekenen en retour te sturen. Vervolgens starten we met de actieve behandeling.

Actieve behandeling

Nu is het moment gekomen dat de behandeling echt gaat starten. De kans is groot dat u of uw kind gedurende de behandeling verschillende soorten beugels krijgt of dat er twee soorten beugels tegelijkertijd gedragen moeten worden. Zo kunt u of uw kind een vaste beugel én een buitenbeugel krijgen.

De meest gangbare beugels zijn een slotjesbeugel, buitenboordbeugel, activator, spreidbeugel en lipbumper.

Retentie periode

De retentie periode is de periode nadat de actieve behandeling is beëindigd. Tijdens deze periode vinden er nacontroles plaats en plaatst de orthodontist eventueel retentie apparatuur die moet voorkomen dat er weer opnieuw scheefstand optreedt. De orthodontist bespreekt met u en/of uw kind welke apparatuur hier het beste bij past. Dit kan zijn een spalk achter de tanden of een losse beugel die in de nacht gedragen moet worden

Orthodontie voor jongeren

De ideale leeftijd voor start van de behandeling ligt tussen de 10-12 jaar. Kinderen hoeven daarbij niet altijd uitgewisseld te zijn. Soms is namelijk ook beïnvloeding van de groei gewenst, bijvoorbeeld bij een overbeet. Dit kan het beste in de groeispurt.

De 1e kennismaking kan daarom het beste al aan het eind van groep 7 of begin groep 8 plaatsvinden om tijdig te kunnen starten.

In enkele gevallen is het noodzakelijk om behandeling al eerder te starten, bijvoorbeeld bij een te smalle bovenkaak, traumagevaar of bij een omgekeerde beet (centenbak).

Orthodontie voor volwassenen

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is orthodontie bij volwassen heel goed mogelijk. De vraag hiernaar is door de komst van nieuwe behandeltechnieken sterk toegenomen. Tegenwoordig bestaat zelfs ongeveer een kwart van de aanmeldingen uit patiënten boven de 18 jaar. Vaak wordt er voor een beugel gekozen omwille van de esthetiek, een net gebit ziet er verzorgd uit. Echter kan een beugel ook nodig zijn ter voorbereiding op gebitsherstel, bijvoorbeeld bij gebitsslijtage of bij het verlies van tanden en kiezen. De beugel maakt optimaal herstel mogelijk. Daarnaast komt een beugel de levensuur van het gebit ten goede en wordt het gebit ook makkelijk reinigbaar.

Bij volwassenen starten wij in complexere situaties een multidisciplinaire behandeling, waarbij wij samenwerken met andere specialisten binnen de tandheelkunde zoals de kaakchirurg of de implantoloog, zodat u het beste eindresultaat krijgt.

Onopvallende beugels voor volwassenen

Voor volwassenen hebben wij speciale minder zichtbare behandelmethoden. Zo kunnen wij u de witte keramische slotjes bieden. Deze slotjes vallen veel minder op dan de standaard metalen slotjes beugel. Steeds populairder wordt tegenwoordig de toepassing van de Invisalign bitjes. Naast het betere comfort zal bijna niemand zien dat u uw tanden recht laat zetten.

Beugels

Een beknopt overzicht van de verschillende soorten beugels die we in de praktijk gebruiken.

Activator

De activator (blokbeugel) is een uitneembare beugel die vaak wordt gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor er een vergrote overbeet is ontstaan. De blokbeugel stimuleert de groei van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak om zo de overbeet te corrigeren. Deze beugel werkt daarom alleen als de patiënt nog in de groei is.

 

Buitenboordbeugel

De buitenboordbeugel is een uitneembare beugel en heet officieel de headgear. Met een buitenboordbeugel worden de bovenste kiezen verplaatst waardoor de kiezen in de bovenkaak en in de onderkaak beter op elkaar kunnen komen.

De buitenboordbeugel bestaat uit twee metalen bogen, één in de mond en één buiten om je gezicht. Twee metalen ringetje worden om de kiezen geplaatst, waar de binnenboog in geschoven kan worden. De buitenboog wordt bevestigd aan een nekband of petje.

 

Plaatbeugel

Een plaat is een uitneembare beugel van kunsthars die tegen het gehemelte ligt. Met behulp van metaaldraden (ankers) wordt de beugel op zijn plek gehouden.

Er zijn veel variaties mogelijk van de plaatbeugel met verschillende functies. De expansieplaat zorgt bijvoorbeeld voor verbreding van de bovenkaak en met behulp van de opbeetplaat kan een diepe beet gecorrigeerd worden.

 

Expansiebeugel

Hyrax

Een Hyrax (ook wel spinbeugel genoemd) is een vaste beugel die gebruikt wordt om de bovenkaak in een korte periode te verbreden. De beugel bestaat uit twee banden om de kiezen en een metalen schroef in het midden. Door twee keer per dag aan de schroef te draaien, wordt de bovenkaak breder.
Het verbreden zelf duurt meestal één tot twee weken. Daarna blijft de Hyrax ongeveer 3 maanden zitten om de bovenkaak te stabiliseren.

TPA

De Trans Palatal Arch (TPA) is een vaste beugel die bestaat uit twee metalen ringetjes om de bovenkiezen en een metalen draad over het gehemelte. Deze beugel kan meerdere functies hebben, bijvoorbeeld het licht verbreden van de bovenkaak, het draaien van de kiezen of het vasthouden van de kiezen.

 

Vaste beugel

De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) die op de tanden en kiezen worden geplakt. Door de brackets loopt een flexibele draad, waarmee de tanden netjes op een rij gezet worden. Aan deze beugel kunnen ook elastieken worden bevestigd die de manier waarop de tanden op elkaar komen verbeterd. Deze beugel wordt vaak samen met andere orthodontische apparatuur gebruikt zoals een activator, buitenboordbeugel.

Een vaste beugel werkt op elke leeftijd, zowel voor jongeren als voor volwassenen en is er in verschillende soorten en maten. Naast de metaalkleurige brackets bestaan er ook tandkleurige (keramische) brackets. Wij informeren u graag over de voor- en nadelen van de verschillende soorten.

 

Correctieveren

Correctieveren zijn een toevoeging op de vaste beugel en worden vastgezet op de draad die door de slotjes loopt. De veren geven een lichte continue druk en verplaatsen daarmee de boventanden naar achteren en de ondertanden juist naar voren. Op deze manier komen de kiezen beter op elkaar en kan de overbeet gecorrigeerd worden.

 

Botverankering

Voor bepaalde tandverplaatsingen is er een vast punt in het kaakbot nodig voor houvast. Afhankelijk van de situatie en de positie, kan er dan gekozen worden voor minischroeven of botankers. Minischroeven worden onder plaatselijke verdoving door de orthodontist geplaatst, botankers worden aangebracht door de kaakchirurg.

 

Invisalign

Invisalign is een behandelmethode met transparante, uitneembare hoesjes ofwel aligners om de tanden en kiezen. Deze aligners worden met behulp van 3D-beeldvorming op maat gemaakt.
Elke aligner vervangt u om de om de 10 dagen tot twee weken voor een nieuwe. Uw gebit zal op deze wijze geleidelijk verschuiven naar de gewenste positie. De duur van de Invisalign behandeling is afhankelijk van uw gebitsafwijking en specifieke wensen.

Meer informatie over Invisalign vindt u hieronder op de pagina.

 

Retentiebeugel

Na de actieve beugelbehandeling, staan de tanden allemaal netjes op een rij. Het is belangrijk om het gebit in de nieuwe positie vast te houden. Om te voorkomen dat tanden weer gaan verschuiven, worden metalen draadjes (retentiespalken) achter de voortanden geplaatst.

Daarnaast wordt er ook geadviseerd om een nachtbeugel te dragen, om de rest van de tanden en kiezen op hun plek te houden.

 

Invisalign

Met de nieuwe behandelmethode van Invisalign® is het nu mogelijk om op een comfortabele en onopvallende manier uw tanden recht te laten zetten. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van dunne transparante bitjes, aligners genoemd, welke om de 10-14 dagen gewisseld dienen te worden. Stapje voor stapje wordt zo naar het gewenste resultaat toegewerkt. De bitjes zijn gemaakt van een nauwkeurig individueel passend en flexibel materiaal waardoor ze makkelijk in en uit te nemen zijn en ook beduidend minder pijnlijk zijn t.o.v. traditionele beugels. Ook hoeft u maar om de 6-8 weken langs te komen voor controle.

Werkwijze bij het plaatsen van een Invisalign beugel

Eerste consult

Tijdens de eerste kennismaking beoordeelt de orthodontist of uw gebit in aanmerking komt voor behandeling met Invisalign.

Documentatie

Tijdens het tweede bezoek wordt uw gebitssituatie vastgelegd. Zo worden er foto’s, röntgenfoto’s en (digitale) afdrukken vervaardigd.

Opstellen behandelplan

Samen met Invisalign wordt met behulp van innovatieve software een digitaal behandelplan opgesteld. Virtueel kan zo een indruk worden verkregen van het te verwachten eindresultaat. Op dit clincheck® model kunnen de aligners vervaardigd worden.

Plaatsen beugel

Bij uw derde bezoek aan de praktijk wordt de eerste aligner geplaatst. U krijgt draag instructies en tips om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de beugel. U krijgt dan meestal de eerste twee aligners mee.

Controles

Tijdens de controles wordt de voortgang gecontroleerd. Vaak worden er bij de tweede controle zogenaamde attachments geplaatst op de tanden. Deze transparante lijmbolletjes verschaffen de aligners houvast en maken door hun innovatieve vorm moeilijke tandverplaatsingen mogelijk. Ook wordt er soms minimaal materiaal tussen de tanden verwijderd door de orthodontist om ruimte voor tandverplaatsing mogelijk te maken.

Tarieven en declaratieservice

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft per 1 januari 2013 een tarievenlijst voor alle orthodontische behandelingen opgesteld. De tarieven zijn daardoor bij elke orthodontist gelijk. Voor het versturen en innen van onze rekeningen werken we samen met Payt. Meer informatie over de tarieven en infomedics kunt u vinden door op meer lezen te klikken.

Meer lezen