Verzekering

Verzekering

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar is aanvullend te verzekeren.
Tandheelkunde zit voor kinderen tot 18 jaar in het basispakket.
Maar sinds 1995 zit orthodontie niet meer in het basispakket!
Daarom is het vaak verstandig om orthodontie aanvullend te verzekeren.

Een gemiddelde orthodontische behandeling kost tussen de €2.500 en €3.500. De behandeling duurt vaak zo’n twee tot drie jaar en speelt zich daarom in de regel af in twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel zo’n 3 jaar vast zitten aan het betalen van de premie van de aanvullende verzekering als u vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wenst.

De orthodontische behandeling van uw kind tot 18 jaar kan bij sommige verzekeraars al mee verzekerd zijn als u als ouder zelf uitgebreid aanvullend verzekerd bent. Uw kind kan dan gratis mee-verzekerd zijn in dit uitgebreide aanvullende pakket. Soms is het zo dat u voor het kind zelf een aparte aanvullende verzekering dient af te sluiten (bijvoorbeeld bij Menzis). Dit alles verschilt echter van verzekeraar tot verzekeraar en van pakket tot pakket. Informeert u zich vooral goed bij uw verzekeraar.

Overzicht verzekeringen 2024

Het is elk jaar weer lastig om te beoordelen welke verzekering het beste bij uw kind past. Daarom hebben wij voor u een overzicht gemaakt van een aantal veelvoorkomende opties in de leeftijdscategorie 0-18 jaar.

‘De Kleine Lettertjes’

 • A.S.R. vergoedt in het eerste jaar nadat u de aanvullende verzekering heeft afgesloten maximaal €500.
  Vanaf het tweede jaar kunt u de rest van het verzekerd bedrag aanspreken.
 • ONVZ en VvAA vergoeden €1.000 per behandeljaar en dat doen ze afhankelijk van de aanvullende verzekering 2 of 3 jaar. Dat zijn dus geen kalenderjaren! Als u of de orthodontist de 1e declaratie indient, bepaalt ONVZ/VvAA de zogenaamde startdatum. De startdatum is het beginpunt van de vergoeding. Meestal is dat de datum van het 1e consult. Vanaf de startdatum vergoeden zij 12 maanden orthodontie tot maximaal € 1.000. En de 12 maanden daarna ook. Voor Topfit geldt nog een 3e periode van 12 maanden waarin ze maximaal € 1.000 vergoeden. Bij de 18de verjaardag stopt het altijd.
 • Te jong? Vindt de orthodontist tijdens een 1e consult dat uw kind beter kan wachten met een beugel? Dan kan het voordelig zijn dit consult zelf te betalen.
  Anders start de vergoeding al voordat de behandeling echt begint. Dit kan u veel vergoeding kosten. Dit zult u zelf in de gaten moeten houden, want de nota gaat in in de regel rechtstreeks naar uw verzekeraar.
  Omdat de tarieven vast liggen en nooit precies zo over de jaren gespreid kunnen worden, zal de daadwerkelijke vergoeding anders uitpakken. Dit komt omdat in het ene jaar de €1.000 niet gehaald wordt qua kosten en in een ander jaar de €1.000 juist overschreden wordt. Daarom staat in de tabel het jaarbedrag vermeld.
 • Menzis Tandverzorgd 750
  Kinderen zijn bij Menzis niet meeverzekerd met hun ouders/verzorgers wat kosten voor orthodontie betreft. Kinderen hebben hun eigen TandVerzorgd 750 nodig. Ze krijgen niet automatisch dezelfde tandartsverzekering als hun ouders. U zult die zelf moeten afsluiten. Deze verzekering kost tot het 10de levensjaar niets, en daarna €19 per maand per kind. U krijgt dan orthodontie vergoed tot een maximum bedrag van € 2.000 voor de hele verzekeringsduur. Voor deze vergoeding geldt een wachtjaar.
 • De aanvullende verzekering AV Frieso Compleet biedt een volledige vergoeding van orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar (maar niet voor ‘onzichtbare’ beugels).
 • De zorgverzekeraars Anderzorg, CZdirect, Jaaah, Just, VGZbewuzt, VinkVink en ZieZo bieden geen aanvullende verzekering voor orthodontie.

Wachtjaar
Een wachtjaar is een jaar waarin u wel premie betaalt, maar nog steeds geen dekking heeft van de verzekeraar. Die volgt pas in het daarop volgende jaar.

Maximale vergoedingen per jaar
Sommige verzekeraars bieden een maximale vergoeding per jaar aan. Dat is wat verraderlijk omdat de kosten van een orthodontische behandeling niet zo regelmatig verdeeld kunnen worden. De tarieven worden door de NZa vastgesteld en die laten geen vrijheid om de kosten gelijkmatig te verdelen. In de praktijk werkt dit vaak uit tot uitstel tijdens de behandeling van de volgende beugel, omdat de verzekering voor dat jaar al ‘leeg’ is. Het vertraagt hierdoor de behandeling en u betaalt toch veel meer zelf dan u had verwacht.

 

U bent aan zet om tot de juiste keuze te komen.
Raadpleeg voor een compleet overzicht een vergelijkings-website zoals: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthodontie-tot-18-jaar of https://vergelijkmondzorg.nl/orthodontie/ en raadpleeg s.v.p. altijd de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar als u zeker wilt zijn van de informatie.

Overstappen? Let op de timing.
Het kan nodig zijn om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als u gebruik wilt maken van een aanvullende verzekering van een andere zorgverzekeraar als die u nu heeft (ook al had de wetgever het niet zo bedoeld).
U kunt voor 31 december overstappen, dus houdt dat goed in de gaten.

Contact informatie

Orthodontistenpraktijk Sint Anna
Sint Annastraat 292A
6525 HD Nijmegen

024 – 3567450
receptie@ortho-sintanna.nl

Plan Route

Stuur ons een bericht


  Vakantie sluiting

  Beste patiënten, ouder(s) en/of verzorger(s),

  Tijdens de kerstvakantie is de praktijk gesloten. Op dinsdag 2 januari is de praktijk weer geopend.

  Op woensdag 27 en vrijdag 29 december van 09:30-10:30 uur is er een inloopspreekuur waar u enkel in geval van SPOED klachten zonder afspraak langs kunt komen. Kijkt u ook eens onder het kopje EHBO voor als u niet in de buurt bent.

  Voor zeer ernstige pijnklachten die niet kunnen wachten tot de spreekuren kunt u mailen naar olivier.dewaard@ortho-sintanna.nl of via de voicemail (kan voor onderhoud tijdelijk buiten werking zijn) een bericht achterlaten. Meld hierbij duidelijk de naam, een korte omschrijving van de klacht en het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Losse slotjes of een te lange draad vallen niet onder deze categorie.

  Voor het doorgeven van een adreswijziging, het inzien van een afspraak of het verzetten van een controle afspraak verwijzen wij u naar onze digitale balie. Via de link op deze website kunt u met het bij ons bekende e-mailadres inloggen.

  Bent u een nieuwe patiënt en wilt u zich inschrijven dan kan dat via de aanmeld button op de hoofdpagina.

  Voor overige niet spoed gerelateerde zaken gedurende de vakantie kunt u ons mailen naar receptie@ortho-sintanna.nl.

  Team Orthodontistenpraktijk Sint Anna wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024!


  Disclaimer

  Disclaimer

  Orthodontistenpraktijk Sint Anna heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

  Orthodontistenpraktijk Sint Anna. is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen naar andere websites. Orthodontistenpraktijk Sint Anna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.


  FAQ

  Veelgestelde vragen over orthodontie

  We hebben voor u een overzicht van de meest gestelde vragen over orthodontie en de orthodontist voor u op een rij gezet.

  Mocht uw vraag er nog niet tussen staan, bel ons dan even. We beantwoorden al uw vragen met zorg.

  Wanneer kun je met orthodontie beginnen?

  Je kunt op elke leeftijd met orthodontie beginnen; voor het einde van de wisseling is het soms verstandig behandeling nog even uit te stellen; eventueel stuurt de tandarts toch al door om de orthodontist de gelegenheid te geven de situatie enige tijd te volgen en de exacte timing te kiezen.

  Tot welke leeftijd is een beugelbehandeling mogelijk?

  In principe kunnen beugelbehandelingen tot elke leeftijd worden gedaan. Ook bij volwassenen is het heel goed mogelijk om het gebit met beugels recht te zetten. Wel is het zo dat de kwaliteit van gebit, tandvlees en kaakbot voldoende goed moet zijn voor een orthodontische behandeling. Bovendien kan een afwijkende stand van de kaken bij volwassenen niet meer met beugels worden gecorrigeerd. Volwassenen groeien namelijk niet meer. Een afwijkende kaakstand kan echter nog wel door de kaakchirurg operatief gecorrigeerd worden.

  Moet je altijd alles gewisseld hebben voor je een beugel kunt krijgen

  Nee, het is lang niet altijd nodig  te wachten totdat alles is gewisseld voor je een beugel kunt krijgen. Voor een vaste beugel is het wel vaak nodig dat alles – of bijna alles – is gewisseld. Maar dikwijls moet eerst de stand van het onder- en bovengebit ten opzichte van elkaar met uitneembare beugels worden gecorrigeerd. Meestal gebruikt de orthodontist hiervoor ‘blokbeugels’ en buitenbeugels. Deze beugels kunnen in de regel het best worden gebruikt als de wisseling nog niet ten einde is. Wanneer er namelijk wordt gewacht tot alles is gewisseld, bestaat de kans dat de kaakgroei bijna is afgelopen. Dan wordt het moeilijk om de stand van het onder- en bovengebit ten opzichte van elkaar alsnog met beugels goed te krijgen.

  Wat kost een orthodontische behandeling?

  De kosten van een orthodontische behandeling hangen af van het soort behandeling. Hierover kan na een eerste consult vaak al wel een indicatie worden gegeven. Pas nadat er wordt gekozen voor behandeling, wordt er na het uitgebreide onderzoek een schriftelijk individueel kostenoverzicht meegegeven en besproken.

  Wanneer heb je een uitneembare beugel nodig en wanneer een vaste?

  Iedere beugel heeft zo zijn eigen toepassingsmogelijkheid. In het algemeen is een uitneembare beugel vaak meer geschikt om groepen tanden en kiezen te verplaatsen. Zo wordt bijvoorbeeld met een uitneembare beugel als een ‘blokbeugel’ het hele bovengebit naar achteren en het hele ondergebit naar voren verplaatst. Vaste beugels zijn meestal wat meer geschikt om individuele tanden en kiezen te verplaatsen. Aan de hand van gebitsmodellen en röntgenfoto’s beoordeelt de orthodontist met welke beugel hij een gebitsafwijking het best kan corrigeren.

  Sommige tandartsen maken zelf ook beugels. Waarom kan de beugelbehandeling niet door mijn eigen tandarts worden gedaan?

  In Nederland mogen tandartsen alle tandheelkundige behandelingen doen. Dus ook alle operaties in de mond en alle beugelbehandelingen. In de praktijk is het echter zo dat de meeste tandartsen hun eigen grenzen kennen. Zo zullen tandartsen, die zelf beugelbehandelingen doen, meestal geen al te ingewikkelde gebitsafwijkingen behandelen. Het is voor de gemiddelde tandarts namelijk ondoenlijk alle kennis en kunde te beheersen die de orthodontist in de vierjarige fulltime specialistenopleiding na de tandartsstudie heeft opgedaan. Bovendien is het voor een tandarts onmogelijk de vele ontwikkelingen in de orthodontie bij te houden naast alle ontwikkelingen in de tandheelkunde.

  Hoe word je orthodontist?

  Om orthodontist te worden, moet je eerst tandheelkunde hebben gestudeerd. In Nederland kan dat aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Nijmegen. Deze studie tandheelkunde duurt zes jaar. Hierna kun je aan de universiteiten van Amsterdam, Groningen en Nijmegen de specialistenopleiding tot orthodontist volgen. Dat is een vierjarige fulltime opleiding. Tijdens deze opleiding leert de orthodontist in opleiding om met allerlei soorten beugels te werken. Eerst leert hij dat met behulp van speciale kunstkaken. Later leert hij onder begeleiding de beugels bij ‘echte’ patiënten te gebruiken. Pas nadat de specialistenopleiding met succes is afgerond, kan de orthodontist in het erkende specialisten register van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) worden ingeschreven. In totaal moet je dus minstens 10 jaar aan de universiteit studeren voordat je orthodontist bent.

  Als je een beugel van de orthodontist hebt, moet je dan nog naar je eigen tandarts?

  Ja. Het is zelfs heel belangrijk dat je tijdens de beugelbehandeling bij je eigen tandarts onder controle blijft. De orthodontist kijkt iedere keer naar de tanden om te zien of de beugelbehandeling goed gaat. Hij stelt de beugel ook telkens bij. Maar de orthodontist let niet speciaal op gaatjes en tandvleesontstekingen. Daarvoor moet je bij de tandarts onder controle blijven!

  Ik heb gehoord dat er soms kiezen moeten worden getrokken voor een beugelbehandeling. Waar is dat goed voor?

  Vaak moet de orthodontist ruimte maken om scheve tanden met een beugel recht te kunnen zetten. In veel gevallen kan dat met behulp van een buitenbeugel. Maar soms kan er met een buitenbeugel niet genoeg ruimte worden gemaakt. In dat geval kan de orthodontist vaak nog wel voldoende ruimte maken door kiezen te trekken. Aan de hand van gebitsmodellen en röntgenfoto’s beoordeelt de orthodontist of het echt nodig is om kiezen te trekken en zo ja welke hij dan het best kan trekken.

  Ik heb een hoektand die maar niet wil doorkomen. Deze tand moet worden ‘vrijgelegd’. Wat houdt dat in?

  Als een tand niet uit zichzelf wil doorbreken, moet deze wat extra geholpen worden. Dit wordt dan ‘vrijleggen’ genoemd. Dat doet de kaakchirurg en gaat als volgt: eerst krijg je – net als bij de tandarts – een paar prikjes (verdoving). Daarna voel je niets meer van de ingreep. De kaakchirurg maakt een sneetje in het tandvlees. Soms moet hij een beetje bot weghalen. Hij plakt op de vrijgelegde hoektand een ‘slotje’ (bracket). Aan het ‘slotje’ zit een metalen draadje/kettinkje. Het tandvlees wordt vervolgens met een paar hechtingen weer dichtgemaakt. De hechtingen lossen meestal vanzelf weer op. Het draadje/kettinkje steekt na de ingreep iets uit het tandvlees. Zo kan de orthodontist via het draadje/kettinkje de tand voorzichtig met een beugel uit de kaak bewegen.

  Doet een beugel pijn?

  De last die je van een beugel hebt, kan per persoon erg verschillen. Als je net een beugel hebt gekregen, kun je er vooral de eerste twee nachten best wel wat last van hebben. Eventueel kun je dan pijnstillers gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol). Als je veel last van je tanden hebt met kauwen, kun je tijdelijk zacht voedsel eten (zoals brood zonder korst, pap en soep). Na een dag of twee neemt de last die je van een beugel hebt doorgaans snel af. De meesten hebben een week nodig om goed aan de beugel te wennen. Het praten en slikken met de beugel gaat dan steeds beter. Als je goed doorzet, heb je er daarna meestal weinig last meer van. Telkens als de orthodontist de beugel heeft bijgesteld, kunnen de tanden wel weer even een paar dagen gevoelig zijn. Maar bijna altijd heb je er dan veel minder last van dan toen je de beugel voor het eerst kreeg.

  Wat houdt een operatieve kaakcorrectie in?

  Bij een operatieve kaakcorrectie corrigeert de kaakchirurg de stand van de kaken door middel van een kaakoperatie. Zo’n behandeling wordt meestal een osteotomie genoemd. De operatie wordt in de regel pas na de groeiperiode gedaan. In het kort komt de behandeling erop neer dat de orthodontist het gebit eerst met een vaste beugel (‘slotjesbeugel’) rechtzet. Daarna plaatst de kaakchirurg de onder- en bovenkaak operatief in de goede stand. Deze operatie gebeurt onder narcose. De operatie gebeurt van binnenuit. In het algemeen zijn er dus na de operatie geen littekens in het gezicht te zien. Na de operatie blijft de beugel meestal nog enige tijd in de mond om het onder- en bovengebit zo goed mogelijk op elkaar te plaatsen. De metalen schroefjes waarmee de kaken tijdens de operatie zijn vastgezet, verwijdert de kaakchirurg gewoonlijk een half jaar later.

  Doet het pijn als een vaste beugel eruit wordt gehaald?

  Nee, daar voel je zelfs bijna niets van. Bij het eruit halen van een vaste beugel verbuigt de orthodontist met een speciale tang de metalen plaatjes die op de tanden zitten een klein beetje. De lijm laat dan meteen los. Meestal is een vaste beugel eruit voor je er erg in hebt. De meeste tijd gaat zitten in het schoonmaken van de tanden en kiezen.

  Hoe lang duurt het dragen van een beugel gemiddeld?

  Dit is een lastig te beantwoorden vraag omdat bij volwassenen nogal eens voor een compromis gekozen wordt waardoor een behandeling juist wat korter is dan bij kinderen (dus korter dan 2 jaar). Soms wordt juist gekozen voor een “alles uit de kast” behandeling die dan weer langer duurt. Het verplaatsen van tanden en kiezen is echter onafhankelijk van de leeftijd.

  Wordt het vergoed door de verzekering?

  Alleen wanneer er sprake is van een ernstige afwijking met medische indicatie wordt een beugel soms uit de basisverzekering vergoed.

  Tot welke leeftijd kan ik een beugel laten zetten?

  In principe is er geen leeftijdsgrens. De belangrijkste voorwaarde is echter dat het tandvlees en de te verplaatsen tanden en kiezen gezond zijn.

  Zijn er veel volwassenen die naar de orthodontist gaan, of ben ik de enige?

  U bent beslist niet de enige! Steeds meer volwassenen kiezen voor een beugel. In sommige praktijken vormt deze groep bijna de helft van de patiëntenpopulatie.

  Welke problemen kan een beugel oplossen?

  In veel gevallen wordt een onregelmatig staand gebit rechtgezet, waardoor dit er mooier en beter verzorgd uitziet en waardoor de verzorging ook gemakkelijker wordt. Echter, ook (ernstige) kauwproblemen zijn vaak op te lossen; alleen betreft dit vaak een behandeling waarbij ook de hulp van een kaakchirurg en/of implantoloog of parodontoloog nodig is.

  Zijn er ook beugels die minder goed zichtbaar zijn?

  Ja, die zijn er. Deze zijn in feite in drie groepen onder te verdelen: er bestaan witte brackets (slotjes) in plaats van de gebruikelijke metalen. Ook is het mogelijk om aan de binnenzijde van de tanden brackets (slotjes) te plakken en er bestaan ook doorzichtige beugels, die als het ware als een soort hoesjes om de gehele tandboog geplaatst moeten worden. Deze drie typen beugels zijn echter wel duurder, zeker de laatste twee: een beugelbehandeling kan wel twee keer zo duur worden, omdat het techniekwerk van de laatste twee vermelde groepen veel kostbaarder is.

  Ik heb een koortslip, kan mijn afspraak doorgaan?

  In geval van een koortslip kan je niet behandeld worden. Het virus van de koortslip is zeer besmettelijk voor behandelaar en patiënt. Het virus kan bij besmetting (= overdraagbaar via de lucht) zelfs tot blindheid leiden. Heb je een afspraak gepland en heb je een koortslip? Bel ons dan even voor een nieuwe afspraak.

  Hoe verzet of annuleer ik een afspraak?

  Je kunt afspraken kosteloos annuleren of wijzigen tot 24 uur voor de afspraak. Wij brengen kosten in rekening indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, gewijzigd of niet wordt nagekomen. Je kunt je annulering of wijziging van je afspraak telefonisch, per mail of WhatsApp aan ons doorgeven. Als je op tijd belt of mailt kunnen wij nog iemand anders helpen.

  Kan ik zomaar overstappen van de ene orthodontist naar de andere?

  Bent u verhuisd en heeft u of uw kind al een beugel? Wij kunnen mogelijk de actieve behandeling overnemen. Hiervoor dient u eerst een afspraak met ons te plannen. Vervolgens zullen wij overleg hebben met uw huidige orthodontist of tandarts.

  Het is niet gebruikelijk om een lopende behandeling over te nemen. Iedere orthodontist of tandarts hanteert zijn eigen behandeltechnieken. Het kan ook zijn dat er een ander soort slotjes door ons gebruikt wordt.

  Bij een overname starten wij met het maken van nieuwe röntgenfoto’s en ontvangen wij graag het studiemodel evenals de foto’s die gemaakt zijn aan het begin van uw behandeling. Op basis van deze informatie kunnen wij met u bespreken wat de mogelijkheden zijn, de kosten en de duur van de resterende behandeling.

  Kan ik zomaar een second opinion aanvragen?

  Bent u ergens anders onder behandeling maar wilt u graag een second opinion? Maak dan eerst met ons een (telefonische) afspraak en vertel ons waarom u dit wenst.

  Graag ontvangen wij bij een mogelijke vervolgafspraak zo veel mogelijk gegevens om u een goed advies te kunnen geven. Hiervoor zijn de (röntgen)foto’s en studiemodellen nodig. Deze kunt u bij uw huidige zorgverlener opvragen. Tijdens het consult vertellen we onze mening. Deze zullen wij ook, na uw goedkeuring, delen met uw zorgverlener.

  Kosten

  De kosten van een second opinion vindt u op de pagina tarieven.

  U moet rekening houden dat wij na een second opinion niet vanzelfsprekend de behandeling mogen overnemen of een behandeling kunnen starten. Dat is wettelijk zo geregeld. Neemt u na het horen van onze mening het besluit dat u wilt overstappen, dan zult u naar een andere orthodontist of tandarts moeten om de behandeling voort te kunnen zetten.


  EHBO

  Eerste Hulp Bij Orthodontie

  Wanneer je pijn hebt of er iets mis is met de beugel, is het raadzaam direct contact met ons op te nemen. De receptioniste maakt dan een afspraak om de klacht te verhelpen. Bel of mail de praktijk tijdens onze openingstijden op 024 – 3 567 450 of via receptie@ortho-sintanna.nl. 

  Krijg je ’s avonds, in het weekend of op vakantie problemen, kijk dan eerst of je het probleem kunt verhelpen via onze ortho-EHBO hieronder. In het geval van ernstige pijnklachten kun je een voicemailbericht achterlaten met uw gegevens, de orthodontist neemt dan spoedig contact met op.

  Op vakantie kun je het beste proberen een specialist in de buurt te vinden.

  Mijn elastiekje zit los

  Heb je last van het losse elastiekje? Dan kun je tijdens werkdagen in de middag even langs komen om deze opnieuw vast te zetten. Heb je binnen drie dagen een controleafspraak dan hoef je niet eerder langs te komen.

  Draad vaste beugel prikt

  Kom tijdens werkdagen in de middag even langs om de draad af te laten knippen. Als je in de avond of in het weekend last hebt van een prikkende draad, knip het draadje dat uitsteekt met een nagelknippertje af.

  Lukt het niet om het af te knippen, dan kun je er een bolletje wax op doen of, als je dat niet hebt, een stukje suikervrije kauwgom.

  Mijn spalk is gebroken

  Maak zo snel mogelijk een afspraak voor het laten maken van een nieuwe spalk.

  Mijn TPA (beugel over gehemelte) zit los

  Probeer de beugel weer in de buisjes te schuiven. Lukt dat niet, bel dan zo snel mogelijk op voor een afspraak.

  Mijn ringetje zit los

  Laat indien mogelijk het ringetje zitten. Draag geen elastiekjes meer aan het ringetje. Mocht het ringetje er toch af gaan, bewaar deze dan goed en neem het de volgende keer mee. Bel zo snel mogelijk voor een reparatieafspraak.

  Als het ringetje er af is gegaan, vertel dan aan de receptioniste hoe lang hij er al af is. Soms moet je nog een keer komen om te separeren. (elastiekje tussen uw kiezen).

  Ik heb irritaties in mijn mond

  Wanneer je net een beugel hebt, moeten jouw wangen en/of lippen een soort eeltlaagje ontwikkelen. Tot die tijd kunnen er soms wat kleine irritaties of blaren ontstaan op jouw wangen, tandvlees of lippen. Na een paar dagen gaat dit vanzelf over.

  Indien je er langer last van hebt, kun je bij de balie een doosje wax krijgen om op jouw beugel te doen. De receptioniste kan jou uitleggen hoe dit werkt.

  Beugel drukt op mijn tandvlees

  Probeer de beugel alleen s’ nachts te dragen en maak zo snel mogelijk een afspraak. Wij kunnen de beugel zo verstellen dat hij weer goed zit.

  Losse beugel is stuk

  Laat de losse beugel uit en maak snel mogelijk een afspraak. Wij zullen er dan voor zorgen dat de beugel gerepareerd wordt.

  Mijn tanden doen pijn

  Wanneer je net een slotjesbeugel hebt, of jouw beugel weer strakker is gezet, dan kunnen jouw tanden de eerste dagen gevoelig zijn. Mochten jouw tanden en kiezen erg pijn doen, dan kun je eventueel een paracetamol innemen. Na een dag of drie zijn jouw tanden gewend en zal de pijn zijn verdwenen.

  Mijn spalk zit los

  Maak zo snel mogelijk een afspraak voor reparatie.

  Mijn slotje zit los

  Als het slotje helemaal los zit, dan mag je deze zelf voorzichtig verwijderen met een pincet. Heb je er geen last van, laat het dan gewoon zitten. Bel zo snel mogelijk voor het maken van een afspraak om het slotje weer vast te zetten.

  Pijn bij dragen blokbeugel

  Doordat jouw kaken in een andere stand komen te staan, kan het zijn dat je de eerste dagen spierpijn krijgt in jouw kaken. Dit kan soms aanvoelen als lichte hoofdpijn. Wanneer je hier erg veel last hebt, kun je eventueel een paracetamol innemen..


  Corona

  Beste patiënten, ouder(s) en/of verzorger(s),

   

  Uw gezondheid en veiligheid staat bij ons voorop.

  Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om de afspraak kosteloos te annuleren.

  • Heeft u of iemand met wie u in nauw contact staat één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
   benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
  • Heeft u corona? Of heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u of iemand met wie u in nauw contact bent geweest momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dat moeten zijn)?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

   

  Voor patiënten die de praktijk bezoeken is het volgende protocol opgesteld voor uw en onze veiligheid:

  • Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak.
  • Kom het liefst niet te vroeg, maximaal 3 minuten voor de afspraaktijd bij ons binnen.
  • Houd 1,5m afstand van andere bezoekers en personeel.
  • Desinfecteer de handen bij binnenkomst.

  In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

  Door ons gezamenlijk aan deze regels te houden proberen wij u ook in deze onzekere tijd zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven. Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM en van de mondzorgkoepels en rekenen op uw begrip.

  Team Orthodontistenpraktijk Sint Anna


  Tarieven

  Tarieven en declaratieservice

  Tarieven geldig vanaf 1 januari 2024

  De tarieven die wij hanteren worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voordat een eventuele orthodontische behandeling wordt gestart, worden de kosten van het diagnostisch onderzoek en m.b.t. de te plaatsen apparatuur met u doorgenomen. Dit om u te informeren over alle aspecten van een orthodontische behandeling.

  Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.

  Tarieven 2024

  Declaratieservice

  U ontvangt uw rekening van Infomedics.
  In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

  Vergoeding van uw zorgverzekeraar

  Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

  Regel het online!

  Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Status van uw betaling controleren
   Ga naar https://www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.
  • Betalingsregeling treffen

  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

  • Veelgestelde vragen bekijken

  Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

  Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

  Wat gebeurt er met uw gegevens?

  Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op https://www.infomedics.nl/.

  Betalingsvoorwaarden Infomedics

  In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

  Belangrijkste betalingsvoorwaarden van Infomedics

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

  Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.


  Contact

  Contact

  Wij zijn bereikbaar via de mail of telefoon via onderstaande contactgegevens. Om uw afspraak in te zien kunt u het gemakkelijkst inloggen op de digitale balie op deze website.


  Telefonische bereikbaarheid

  Maandag t/m donderdag van 08:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 16:30. Vrijdag van 08:30 tot 12:00.

  024-3567450

  Indien u ons niet kunt bereiken, kunt u ook een e-mail sturen naar receptie@ortho-sintanna.nl of gebruik maken van onze Whatsapp service.

  Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.


  Voor korte vragen kunt u ook bij ons terecht op Whatsapp:

  06-30573134.

  Let op: Dit telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor de whatsapp dienst. Telefonische oproepen op dit nummer worden niet in behandeling genomen.


  Spoedhulp
  Buiten openingstijden is de praktijk enkel voor spoedgevallen bereikbaar. U kunt in het geval van ernstige pijnklachten, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk een voicemailbericht achterlaten.

  Contact informatie

  Orthodontistenpraktijk Sint Anna
  Sint Annastraat 292A
  6525 HD Nijmegen

  024 – 3567450
  receptie@ortho-sintanna.nl

  Plan Route

  Stuur ons een bericht


   Praktijk

   Praktijk

   Orthodontistenpraktijk Sint Anna bevindt zich op een centrale en makkelijk bereikbare locatie in Nijmegen, op korte loopafstand van de bushaltes van het RadboudUMC of de Sint Annamolen. Met een gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde van het pand bent u ook verzekerd van een eigen parkeerplek bij uw bezoek.

   Al sinds 1982 wordt in het authentieke pand orthodontie van hoog niveau bedreven. Bij orthodontistenpraktijk Sint Anna staat naast de kwaliteit van de behandeling het persoonlijke contact met de patiënt en een heldere communicatie omtrent het behandelplan centraal. Bij elke controle van de beugel zal de voortgang van de behandeling besproken worden, zodat duidelijk is wat de patiënt nog te wachten staat.

   De praktijk richt zich op de behandeling van kinderen en volwassenen. Wij voeren behandelingen uit van kleine gebitscorrecties tot uitgebreide gecombineerde behandelingen. Voor multidisciplinaire behandelingen werkt ons team samen met uw tandarts en indien nodig met andere specialisten zoals een kaakchirurg, parodontoloog of implantoloog.

   Orthodontisten Sint Anna

   Olivier de Waard

   • 2005 – 2010 Opleiding Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen
   • 2011 – 2015 Specialisatie Orthodontie Radboud Universiteit Nijmegen
   • BIG-registratie 89913670102
   • Lid van diverse beroepsverenigingen: NVvO, EOS, KNMT
   • Lid beleidscommissie Orthodontie van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT)
   • Staflid vakgroep orthodontie, RadboudUMC
   • Docent post academisch onderwijs in 3D röntgen beeldvorming (CBCT).

   Werkdagen
   Maandag, woensdag en donderdag.

   Milien de Waard - Phan

   • 2006 – 2011 Opleiding Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen
   • 2013 – 2017 Specialisatie Orthodontie Radboud Universiteit Nijmegen
   • BIG-registratie 39914452702
   • Lid van diverse beroepsverenigingen: NVvO, EOS en KNMT
   • Orthodontist Schisis en Craniofaciale afwijkingen, afdeling Mondziekten/Kaakchirurgie, Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht

   Werkdagen
   Dinsdag, donderdag en vrijdag.

   Van kwaliteit verzekerd

   Beide orthodontisten staan ingeschreven in het BIG register, het tandarts-specialisten register en zijn lid van de Nederlandse en Europese Vereniging van Orthodontisten.

   Leden van het specialistenregister zijn gebonden aan strikte nascholingseisen en worden elke 5 jaar gevisiteerd.

   Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg.

   Team

   Het team bestaat uit een aantal gedreven en deskundige behandelaren met al vele jaren ervaring in de orthodontie.

   Huisregels

   Persoonlijke gegevens

   • Voor de eerste afspraak vragen wij u naar een geldig legitimatiebewijs, een verzekeringspas en een compleet naar waarheid ingevulde medische vragenlijst.
   • Wijzigingen van adres, verzekeraar en/of e-mailadres gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven.
   • Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u altijd aan ons door te geven.

   Medewerking

   • Een goede mondhygiëne is heel belangrijk. Volg onze instructies dan ook altijd goed op.
   • Kapotte apparatuur dient tijdig te worden gemeld voorafgaand aan de afspraak anders loopt u het risico op een extra afspraak.
   • Het onjuist opvolgen van onze instructies kan leiden tot een langere behandelduur, hogere kosten en een minder behandelresultaat.

   Afspraak

   • Voor een afspraak altijd aanmelden bij de daarvoor aanwezige aanmeldzuil of bij de balie
   • Gaarne gepoetst voor de afspraak verschijnen. Dit kan in de praktijk.
   • Afmelding van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden. Na een 3e keer afwezigheid zonder bericht wordt deze in rekening gebracht.

   Privacy

   • Wij gaan nauwkeurig met uw gegevens om, omgekeerd vragen wij u om geen foto’s of video’s te maken in de praktijk zonder toestemming.

   Behandelduur

   • Aan onze inschatting van de behandelduur en de verwachte kosten kunt u geen rechten ontlenen. U ontvangt deze informatie zodat u weet waar u aan toe bent.

   Staken behandeling

   • Bij een betalingsachterstand kunnen wij beslissen om uw verdere behandeling te onderbreken of deze pas voort te zetten nadat u het openstaande bedrag betaald heeft, tenzij dit volgens ons medisch niet verantwoord is.
   • Na een 3e waarschuwing voor een slechte mondhygiëne behouden wij ons het recht de behandeling te staken, ongeacht het stadium.


   Behandeling

   Behandeling

   Bij orthodontistenpraktijk Sint Anna maken wij gebruik van moderne en kwalitatief hoogwaardige materialen en behandeltechnieken.

   Hiermee streven wij naar een efficiënte en veilige behandeling.

   Werkwijze

   In het kort leggen we aan u uit hoe een behandeling bij ons in zijn werk gaat, wat u of uw kind kunt verwachten nadat u zichzelf of uw kind heeft aangemeld als nieuwe patiënt in onze praktijk.

   Aanmelden

   Voordat we de behandeling van u of uw kind kunnen starten vragen we om uzelf of uw kind eerst aan te melden. U kunt dit online op onze website doen of door te bellen naar de praktijk. Na de aanmelding nemen we contact met u op en plannen we een eerste consult.

   Eerste consult

   Tijdens het eerste consult bekijkt de orthodontist of een orthodontische behandeling mogelijk is. Tevens brengen we tijdens het eerste consult de behoeftes van de patiënt in kaart. We stellen een diagnose en controleren de mondhygiëne. Deze bevindingen bespreken we vervolgens direct met u en/of uw kind en er is tijd voor u om vragen te stellen. Mocht u en/of uw kind in aanmerking komen voor een behandeling, zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden.

   Wij streven er naar om dit gelijktijdig met het eerste consult te doen. Indien dat niet mogelijk is zal de secretaresse een afspraak met u maken.

   Uitgebreid onderzoek

   Tijdens het uitgebreid onderzoek maakt de assistente een digitale 3D scan of afdruk van het gebit, digitale mondfoto’s en röntgenfoto’s. De afspraak duurt ongeveer 40 minuten.

   Aan de hand van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld maakt de behandelend orthodontist het behandelplan op en maakt daarna een afspraak met u en/of uw kind om het te bespreken.

   Bespreken behandelplan

   U ontvangt een afspraak voor een behandelplan bespreking. Tijdens dit gesprek vertelt de orthodontist welke beugels u en/of uw kind gaat krijgen, de werking ervan en wat de geschatte behandeltijd is. U kunt uw vragen aan de orthodontist stellen.

   U krijgt van de secretaresse een tarievenoverzicht mee. Hierin staan de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Gaat u akkoord met deze kosten, dan verzoeken wij u het tarievenoverzicht te ondertekenen en retour te sturen. Vervolgens starten we met de actieve behandeling.

   Actieve behandeling

   Nu is het moment gekomen dat de behandeling echt gaat starten. De kans is groot dat u of uw kind gedurende de behandeling verschillende soorten beugels krijgt of dat er twee soorten beugels tegelijkertijd gedragen moeten worden. Zo kunt u of uw kind een vaste beugel én een buitenbeugel krijgen.

   De meest gangbare beugels zijn een slotjesbeugel, buitenboordbeugel, activator, spreidbeugel en lipbumper.

   Retentie periode

   De retentie periode is de periode nadat de actieve behandeling is beëindigd. Tijdens deze periode vinden er nacontroles plaats en plaatst de orthodontist eventueel retentie apparatuur die moet voorkomen dat er weer opnieuw scheefstand optreedt. De orthodontist bespreekt met u en/of uw kind welke apparatuur hier het beste bij past. Dit kan zijn een spalk achter de tanden of een losse beugel die in de nacht gedragen moet worden

   Orthodontie voor jongeren

   De ideale leeftijd voor start van de behandeling ligt tussen de 10-12 jaar. Kinderen hoeven daarbij niet altijd uitgewisseld te zijn. Soms is namelijk ook beïnvloeding van de groei gewenst, bijvoorbeeld bij een overbeet. Dit kan het beste in de groeispurt.

   De 1e kennismaking kan daarom het beste al aan het eind van groep 7 of begin groep 8 plaatsvinden om tijdig te kunnen starten.

   In enkele gevallen is het noodzakelijk om behandeling al eerder te starten, bijvoorbeeld bij een te smalle bovenkaak, traumagevaar of bij een omgekeerde beet (centenbak).

   Orthodontie voor volwassenen

   In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is orthodontie bij volwassen heel goed mogelijk. De vraag hiernaar is door de komst van nieuwe behandeltechnieken sterk toegenomen. Tegenwoordig bestaat zelfs ongeveer een kwart van de aanmeldingen uit patiënten boven de 18 jaar. Vaak wordt er voor een beugel gekozen omwille van de esthetiek, een net gebit ziet er verzorgd uit. Echter kan een beugel ook nodig zijn ter voorbereiding op gebitsherstel, bijvoorbeeld bij gebitsslijtage of bij het verlies van tanden en kiezen. De beugel maakt optimaal herstel mogelijk. Daarnaast komt een beugel de levensuur van het gebit ten goede en wordt het gebit ook makkelijk reinigbaar.

   Bij volwassenen starten wij in complexere situaties een multidisciplinaire behandeling, waarbij wij samenwerken met andere specialisten binnen de tandheelkunde zoals de kaakchirurg of de implantoloog, zodat u het beste eindresultaat krijgt.

   Onopvallende beugels voor volwassenen

   Voor volwassenen hebben wij speciale minder zichtbare behandelmethoden. Zo kunnen wij u de witte keramische slotjes bieden. Deze slotjes vallen veel minder op dan de standaard metalen slotjes beugel. Steeds populairder wordt tegenwoordig de toepassing van de Invisalign bitjes. Naast het betere comfort zal bijna niemand zien dat u uw tanden recht laat zetten.

   Beugels

   Een beknopt overzicht van de verschillende soorten beugels die we in de praktijk gebruiken.

   Activator

   De activator (blokbeugel) is een uitneembare beugel die vaak wordt gebruikt wanneer de onderkaak te ver naar achteren staat waardoor er een vergrote overbeet is ontstaan. De blokbeugel stimuleert de groei van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak om zo de overbeet te corrigeren. Deze beugel werkt daarom alleen als de patiënt nog in de groei is.

    

   Buitenboordbeugel

   De buitenboordbeugel is een uitneembare beugel en heet officieel de headgear. Met een buitenboordbeugel worden de bovenste kiezen verplaatst waardoor de kiezen in de bovenkaak en in de onderkaak beter op elkaar kunnen komen.

   De buitenboordbeugel bestaat uit twee metalen bogen, één in de mond en één buiten om je gezicht. Twee metalen ringetje worden om de kiezen geplaatst, waar de binnenboog in geschoven kan worden. De buitenboog wordt bevestigd aan een nekband of petje.

    

   Plaatbeugel

   Een plaat is een uitneembare beugel van kunsthars die tegen het gehemelte ligt. Met behulp van metaaldraden (ankers) wordt de beugel op zijn plek gehouden.

   Er zijn veel variaties mogelijk van de plaatbeugel met verschillende functies. De expansieplaat zorgt bijvoorbeeld voor verbreding van de bovenkaak en met behulp van de opbeetplaat kan een diepe beet gecorrigeerd worden.

    

   Expansiebeugel

   Hyrax

   Een Hyrax (ook wel spinbeugel genoemd) is een vaste beugel die gebruikt wordt om de bovenkaak in een korte periode te verbreden. De beugel bestaat uit twee banden om de kiezen en een metalen schroef in het midden. Door twee keer per dag aan de schroef te draaien, wordt de bovenkaak breder.
   Het verbreden zelf duurt meestal één tot twee weken. Daarna blijft de Hyrax ongeveer 3 maanden zitten om de bovenkaak te stabiliseren.

   TPA

   De Trans Palatal Arch (TPA) is een vaste beugel die bestaat uit twee metalen ringetjes om de bovenkiezen en een metalen draad over het gehemelte. Deze beugel kan meerdere functies hebben, bijvoorbeeld het licht verbreden van de bovenkaak, het draaien van de kiezen of het vasthouden van de kiezen.

    

   Vaste beugel

   De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) die op de tanden en kiezen worden geplakt. Door de brackets loopt een flexibele draad, waarmee de tanden netjes op een rij gezet worden. Aan deze beugel kunnen ook elastieken worden bevestigd die de manier waarop de tanden op elkaar komen verbeterd. Deze beugel wordt vaak samen met andere orthodontische apparatuur gebruikt zoals een activator, buitenboordbeugel.

   Een vaste beugel werkt op elke leeftijd, zowel voor jongeren als voor volwassenen en is er in verschillende soorten en maten. Naast de metaalkleurige brackets bestaan er ook tandkleurige (keramische) brackets. Wij informeren u graag over de voor- en nadelen van de verschillende soorten.

    

   Correctieveren

   Correctieveren zijn een toevoeging op de vaste beugel en worden vastgezet op de draad die door de slotjes loopt. De veren geven een lichte continue druk en verplaatsen daarmee de boventanden naar achteren en de ondertanden juist naar voren. Op deze manier komen de kiezen beter op elkaar en kan de overbeet gecorrigeerd worden.

    

   Botverankering

   Voor bepaalde tandverplaatsingen is er een vast punt in het kaakbot nodig voor houvast. Afhankelijk van de situatie en de positie, kan er dan gekozen worden voor minischroeven of botankers. Minischroeven worden onder plaatselijke verdoving door de orthodontist geplaatst, botankers worden aangebracht door de kaakchirurg.

    

   Invisalign

   Invisalign is een behandelmethode met transparante, uitneembare hoesjes ofwel aligners om de tanden en kiezen. Deze aligners worden met behulp van 3D-beeldvorming op maat gemaakt.
   Elke aligner vervangt u om de om de 10 dagen tot twee weken voor een nieuwe. Uw gebit zal op deze wijze geleidelijk verschuiven naar de gewenste positie. De duur van de Invisalign behandeling is afhankelijk van uw gebitsafwijking en specifieke wensen.

   Meer informatie over Invisalign vindt u hieronder op de pagina.

    

   Retentiebeugel

   Na de actieve beugelbehandeling, staan de tanden allemaal netjes op een rij. Het is belangrijk om het gebit in de nieuwe positie vast te houden. Om te voorkomen dat tanden weer gaan verschuiven, worden metalen draadjes (retentiespalken) achter de voortanden geplaatst.

   Daarnaast wordt er ook geadviseerd om een nachtbeugel te dragen, om de rest van de tanden en kiezen op hun plek te houden.

    

   Invisalign

   Met de nieuwe behandelmethode van Invisalign® is het nu mogelijk om op een comfortabele en onopvallende manier uw tanden recht te laten zetten. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van dunne transparante bitjes, aligners genoemd, welke om de 10-14 dagen gewisseld dienen te worden. Stapje voor stapje wordt zo naar het gewenste resultaat toegewerkt. De bitjes zijn gemaakt van een nauwkeurig individueel passend en flexibel materiaal waardoor ze makkelijk in en uit te nemen zijn en ook beduidend minder pijnlijk zijn t.o.v. traditionele beugels. Ook hoeft u maar om de 6-8 weken langs te komen voor controle.

   Werkwijze bij het plaatsen van een Invisalign beugel

   Eerste consult

   Tijdens de eerste kennismaking beoordeelt de orthodontist of uw gebit in aanmerking komt voor behandeling met Invisalign.

   Documentatie

   Tijdens het tweede bezoek wordt uw gebitssituatie vastgelegd. Zo worden er foto’s, röntgenfoto’s en (digitale) afdrukken vervaardigd.

   Opstellen behandelplan

   Samen met Invisalign wordt met behulp van innovatieve software een digitaal behandelplan opgesteld. Virtueel kan zo een indruk worden verkregen van het te verwachten eindresultaat. Op dit clincheck® model kunnen de aligners vervaardigd worden.

   Plaatsen beugel

   Bij uw derde bezoek aan de praktijk wordt de eerste aligner geplaatst. U krijgt draag instructies en tips om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de beugel. U krijgt dan meestal de eerste twee aligners mee.

   Controles

   Tijdens de controles wordt de voortgang gecontroleerd. Vaak worden er bij de tweede controle zogenaamde attachments geplaatst op de tanden. Deze transparante lijmbolletjes verschaffen de aligners houvast en maken door hun innovatieve vorm moeilijke tandverplaatsingen mogelijk. Ook wordt er soms minimaal materiaal tussen de tanden verwijderd door de orthodontist om ruimte voor tandverplaatsing mogelijk te maken.

   Tarieven en declaratieservice

   De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft per 1 januari 2013 een tarievenlijst voor alle orthodontische behandelingen opgesteld. De tarieven zijn daardoor bij elke orthodontist gelijk. Voor het versturen en innen van onze rekeningen werken we samen met Payt. Meer informatie over de tarieven en infomedics kunt u vinden door op meer lezen te klikken.

   Meer lezen