Praktijk

Orthodontistenpraktijk Sint Anna bevindt zich op een centrale en makkelijk bereikbare locatie in Nijmegen, op korte loopafstand van de bushaltes van het RadboudUMC of de Sint Annamolen. Met een gratis parkeergelegenheid aan de achterzijde van het pand bent u ook verzekerd van een eigen parkeerplek bij uw bezoek.

Al sinds 1982 wordt in het authentieke pand orthodontie van hoog niveau bedreven. Bij orthodontistenpraktijk Sint Anna staat naast de kwaliteit van de behandeling het persoonlijke contact met de patiënt en een heldere communicatie omtrent het behandelplan centraal. Bij elke controle van de beugel zal de voortgang van de behandeling besproken worden, zodat duidelijk is wat de patiënt nog te wachten staat.

De praktijk richt zich op de behandeling van kinderen en volwassenen. Wij voeren behandelingen uit van kleine gebitscorrecties tot uitgebreide gecombineerde behandelingen. Voor multidisciplinaire behandelingen werkt ons team samen met uw tandarts en indien nodig met andere specialisten zoals een kaakchirurg, parodontoloog of implantoloog.

Orthodontisten Sint Anna

Olivier de Waard

 • 2005 – 2010 Opleiding Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen
 • 2011 – 2015 Specialisatie Orthodontie Radboud Universiteit Nijmegen
 • BIG-registratie 89913670102
 • Lid van diverse beroepsverenigingen: NVvO, EOS, KNMT
 • Lid beleidscommissie Orthodontie van de Koninklijke Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde (KNMT)
 • Staflid vakgroep orthodontie, RadboudUMC
 • Docent post academisch onderwijs in 3D röntgen beeldvorming (CBCT).

Werkdagen
Maandag, woensdag en donderdag.

Milien de Waard - Phan

 • 2006 – 2011 Opleiding Tandheelkunde Radboud Universiteit Nijmegen
 • 2013 – 2017 Specialisatie Orthodontie Radboud Universiteit Nijmegen
 • BIG-registratie 39914452702
 • Lid van diverse beroepsverenigingen: NVvO, EOS en KNMT
 • Orthodontist Schisis en Craniofaciale afwijkingen, afdeling Mondziekten/Kaakchirurgie, Wilhelmina Kinderziekenhuis – UMC Utrecht

Werkdagen
Dinsdag, donderdag en vrijdag.

Van kwaliteit verzekerd

Beide orthodontisten staan ingeschreven in het BIG register, het tandarts-specialisten register en zijn lid van de Nederlandse en Europese Vereniging van Orthodontisten.

Leden van het specialistenregister zijn gebonden aan strikte nascholingseisen en worden elke 5 jaar gevisiteerd.

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg.

Team

Het team bestaat uit een aantal gedreven en deskundige behandelaren met al vele jaren ervaring in de orthodontie.

Huisregels

Persoonlijke gegevens

 • Voor de eerste afspraak vragen wij u naar een geldig legitimatiebewijs, een verzekeringspas en een compleet naar waarheid ingevulde medische vragenlijst.
 • Wijzigingen van adres, verzekeraar en/of e-mailadres gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven.
 • Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u altijd aan ons door te geven.

Medewerking

 • Een goede mondhygiëne is heel belangrijk. Volg onze instructies dan ook altijd goed op.
 • Kapotte apparatuur dient tijdig te worden gemeld voorafgaand aan de afspraak anders loopt u het risico op een extra afspraak.
 • Het onjuist opvolgen van onze instructies kan leiden tot een langere behandelduur, hogere kosten en een minder behandelresultaat.

Afspraak

 • Voor een afspraak altijd aanmelden bij de daarvoor aanwezige aanmeldzuil of bij de balie
 • Gaarne gepoetst voor de afspraak verschijnen. Dit kan in de praktijk.
 • Afmelding van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden. Na een 3e keer afwezigheid zonder bericht wordt deze in rekening gebracht.

Privacy

 • Wij gaan nauwkeurig met uw gegevens om, omgekeerd vragen wij u om geen foto’s of video’s te maken in de praktijk zonder toestemming.

Behandelduur

 • Aan onze inschatting van de behandelduur en de verwachte kosten kunt u geen rechten ontlenen. U ontvangt deze informatie zodat u weet waar u aan toe bent.

Staken behandeling

 • Bij een betalingsachterstand kunnen wij beslissen om uw verdere behandeling te onderbreken of deze pas voort te zetten nadat u het openstaande bedrag betaald heeft, tenzij dit volgens ons medisch niet verantwoord is.
 • Na een 3e waarschuwing voor een slechte mondhygiëne behouden wij ons het recht de behandeling te staken, ongeacht het stadium.

Klachtenregeling

Heeft u opmerkingen?

Als u ontevreden bent, horen wij dit heel graag. Uw op- of aanmerkingen zijn voor ons heel waardevol om onze kwaliteit met zorg en aandacht verder te perfectioneren.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om hiervoor contact op te nemen met uw behandelend orthodontist of via de email naar praktijkmanager: praktijkmanager@ortho-sintanna.nl. Alvast dank hiervoor.

Onze stelling is: Heb je een klacht, vertel het ons. Ben je tevreden, vertel het een ander.

Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). Zie hiervoor de site https://www.allesoverhetgebit.nl/tandheelkundig-informatie-punt. Levert dit geen bevredigende oplossing op, dan kunnen zij u informeren over de KNMT-klachtenregeling. De praktijk is bij deze klachtenregeling aangesloten.